Danci ne pomažu djeci kad padnu, a vrtići su skromni i bez ukrasa